Trvání projektu: 
2004 - 2007

Cílem projektu bylo identifikovat a postihnout celosvětové trendy, zmapovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, navrhnout doporučení, metody a nástroje k pozitivnímu a žádoucímu vývoji kvality pracovního života, k eliminaci možných rizik jak na makro, tak i na mikroúrovni (metodické návody pro podnikatelskou sféru).

 

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Vinopal, Jiří

V příspěvku je prezentován nástroj pro empirické zkoumání subjektivne vnímané
kvality pracovního života, který byl vyvinut v rámci projektu Vliv zmen sveta práce na
kvalitu života a predcházejícího spolecného projektu VÚBP, v.v.i. a SOÚ AV CR, v.v.i. Jde o
snahu vytvorit univerzální nástroj pro mapování kvality pracovního života, který bude
odpovídat soucasným podmínkám ceské spolecnosti a pracovního trhu.

Téma:
metodologie výzkumu, práce, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Připojené odkazy