Trvání projektu: 
2003 - 2005

Smyslem projektu bylo postihnout europeizaci průmyslových vztahů v rámci pokračující ekonomické a politické integrace Evropy. Cílem projektu bylo sledovat vliv přímých zahraničních investic firem, které mají své sídlo v zemích EU a zejména německých firem, na rozvoj průmyslových vztahů. Přímé zahraniční investice v zemích střední a východní Evropy mohou hrát důležitou úlohu v modernizaci ekonomiky a rozvoji sociálního státu. Není to ale jen příliv peněz, který je velmi důležitý, jde také o vliv na domácí pracovní trh, který může mít za následek snížení migrace na západní pracovní trh. Vybraná odvětví, v nichž byl výzkum realizován, byla strojírenství, hutní průmysl, chemický průmysl, energetika a potravinářský průmysl. Kromě České republiky probíhá výzkum také na Slovensku, v Polsku a v Německu.

Výzkum byl zaměřen zejména na následující otázky:

 

1. Do jaké míry se koncepce průmyslových vztahů, fungující v mateřské firmě (firmě investora) střetává s existujícími tradičními vztahy ve firmě v České republice;

 

2. Do jaké míry může nová instituce zaměstnaneckých rad v podnicích, kde nejsou odbory, vytvořit cestu pro nové odbory či jinou formu reprezentace zaměstnaneckých zájmů;

 

3. Jak ovlivňuje příchod zahraničního vlastníka vztah mezi managementem a zaměstnanci a jak se mezi nimi institucionalizuje komunikace a řešení konfliktů;

 

4. Jak mohou odbory a reprezentanti firem v zemích EU a v hostitelské (kandidátské) zemi rozvíjet proces europeizace průmyslových vztahů.

 

Česká část projektu sponzorovaného Hans-Böckler-Foundation Düsseldorf and Otto Brenner Foundation Frankfurt/M – Berlin byla součástí mezinárodního projektu Brémské university, Insitutu práce a ekonomie. Koordinátorem celého projektu byl Dr. Jochen Tholen.

Výsledky publikovány v knize: Tholen, Jochen, Cziria, Ludovit, Hemmer, Eike, Kozek, Wieslawa and Zdenka Mansfeldová, 2006. Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Mittel- und Osteuropa. Fallstudien zu den Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen in Polen, Tschechien und der Slowakei. München und Mering: Rainer Hampp Verlag, 238 s., ISBN: 3-86618-006-3.

Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: