Trvání projektu: 
2002 - 2004

Hodnocení proporcionality a vlastností volebních formulí patří mezi oblasti, kde politická věda dosud nenachází shodu. Odborníci se stále potýkají s nejasným vnímání proporcionality a disproporcionality s ne zcela ideálním způsobem jejího měření. Tradiční indexy představují pouze jeden, ze dvou základních způsobů chápání proporcionality, přičemž mají jasný sklon favorizovat pouze některé formule. Projekt se zaměří na testování Teorie reálné kvóty a z ní plynoucího alternativního indexu proporcionality. Tento přístup vnímá proporcionalitu volebních formulí skrze druhé, téměř nereflektované pojetí proporcionality. Pomocí výpočetní techniky a statistické metody Monte Carlo bude provedeno testování vlastností nového indexu a jeho následné porovnání s v politologii tradičně užívanými indexy. Pokud výzkum potvrdí relevanci teorie jednalo by se o přínos významný ve světovém kontextu. Z teorie vyplývající index by se tak mohl stát plnohodnotnou alternativou dosud převažujícím postupům.

Zadavatel: 
GA ČR