Trvání projektu: 
2021 - 2023

Projekt bude zkoumat stranickou soutěž a politickou komunikaci v průběhu volební kampaně při sněmovních volbách v roce 2021 a jejich vliv na volební chování. Projekt reflektuje rostoucí význam témat a stranických lídrů ve volební soutěži. Proto využívá teorii vytěžení témat nejen k
popisu soutěže mezi stranami, ale i jako jedno z možných vysvětlení individuálního volebního chování. Tato teorie navíc umožňuje měřit jednotným způsobem pozice stran a voličů jak u pozičních, tak u valenčních témat. Zároveň se zaměřuje na hodnocení schopností a charakteristik lídrů a jednotlivých kandidátů. Design výzkumu obsahuje především pre-post internetové panelové dotazníkové šetření, přičemž u respondentů bude probíhat pasivní měření mediální spotřeby. Zároveň projekt zahrnuje analýzu komunikace politických stran na sociálních sitích a analýzu obsahu médií. Design výzkumu je doplněn o povolební dotazníkové šetření, které bude implementovat CSES (Comparative Study of Electoral Systems) modul 5.

Cíle projektu:
1. Analýza volebního chování ve sněmovních volbách 2021 s důrazem na roli témat,
stranických lídrů a kandidátů.
2. Analýza vlivu obsahu sledovaných médií na politické postoje a chování.
3. Analýza stranické komunikace a témat ve volební kampani.

V průběhu roku 2021 byla shromažďována volební dataByl využit online panelový průzkum k měření politických postojů a chování před volbami a po nich. Dále bylo měřeno vystavení respondentů televizním a rozhlasovým zpravodajským médiím a aktivita na internetu (vyhledávání na webu a používání aplikací pro chytré telefony). Také byl archivován kontext mediální spotřeby a navštívené webové stránky všech respondentů (N=800+). Cílem tohoto projektu je využít tyto tři zdroje (velkých) dat k pochopení toho, jak témata, lídři, mediální expozice a používání internetu souvisely s hlasováním a volbou strany ve volbách v roce 2021.

V roce 2023 byl publikován článek Heterogeneity in the effects of resources, proximity, and identity on preference voting in PR systems, East European Politics (Mary Stegmaier, Lukáš Linek & Kamil Marcinkiewicz). Pokračovaly práce na publikacích věnovaných více tématům: 1) Mají vnímané vůdcovské rysy vliv na volbu strany v České republice? 2) Aplikace revidované teorie vytěžení témat na Českou republiku ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021; 3) Vliv mediálních efektů na preferenční hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021; 4) Změna českého stranického systému (2006-2021) a vývoj prostoru volebních rizik a příležitostí.

 

Témata: 
volby (a volební výzkumy)
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: