Trvání projektu: 
2006 - 2008

The WS DEBATE project is a Specific Support Action in the EU 7th Framework Programme. Its overall objective of is the stimulation of policy and public debate on the situation and perspectives of women in science, in order to bridge the gap between policy developments and public understanding of the related issues, and raise gender awareness among policy makers, scientists, as well as among the lay public interested in scientific developments.

This objective will be realised by encouraging a broad public debate based on the dissemination of the knowledge gathered by the Enwise report (Waste of talents: turning private struggles into a public issue – Women and Science in the Enwise countries; European Commission, EUR 20955 EN) in the countries of Central Europe (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia).

The project will support the process of implementing the Enwise recommendations, as well as contribute to the promotion of a dialogue on best gender equality practice in research and development by the publication of national reports on the situation of women in science and the organisation of conferences in each partner country.

Hlavní řešitel: 
Dr. Dora GROO
Dr. Dunja MLADENIC
Prof. Daniela VELICHOVA
Prof. Elzbieta H. OLEKSY
Témata: 
EU
gender
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Linková, Marcela (ed.)

Publikace Transformace: gender, věda a společnost se věnuje postavení žen ve vědě v ČR od 19. století do současnosti. Navazuje na zjištění expertní skupiny Enwise Evropské komise z roku 2004. Zpráva dokumentuje změny, ke kterým dochází v souvislosti s nástupem žen do vědecké profese, analyzuje specifika genderového kontraktu v post-komunistických zemích, věnuje se změnám, ke kterým došlo v souvislosti se vstupem do Evropského výzkumného prostoru, a opatřením přijímaným v ČR.
 

Téma:
EU, gender, sociologie vědy, transformace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linková, Marcela

Kapitola zkoumá vývoj problematiky postavení žen ve vědě v ČR po roce 1989 v návaznosti a ve světle evropských politik na podporu žen ve vědě.

Téma:
EU, gender, sociologie vědy, transformace, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii