Trvání projektu: 
2005 - 2007

 

Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak demografické práce, které upozorňují na to, že se v českém případě nemanželská plodnost kumuluje mezi mladými ženami s nízkým a velmi nízkým vzděláním

Po roce 1989 v české společnosti vzrostly podíly neúplných rodin, ale především se prudce zvýšily počty svobodných matek a v současné době se rodí přibližně 30 % dětí neprovdaným ženám. I když porození dítěte neprovdanou ženou nemusí samo o sobě vypovídat o sociální marginalizaci, v mnoha případech tomu tak je. O typu a relativní rizikovosti svobodného mateřství vypovídají dva faktory: 1) jaké je typické sociální postavení neprovdaných matek; 2) kolik z neprovdaných matek žije v de fakto manželstvích.

Navrhovaný projekt počítá s uskutečněním empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit, zda otcové dětí neprovdaných matek obvykle žijí ve stejné domácnosti a nakolik lze nárůst mimomanželské plodnosti vysvětlit rostoucí popularitou nesezdaných soužití. Výzkum se bude rovněž zaměřovat na otázku, zda a v jaké formě se muži zapojují do výchovy dětí a umožní srovnání rodin manželských a ostatních domácností s dětmi. Tímto způsobem se získá jedinečná informace o tom, jaký podíl mimomanželské plodnosti představují svobodné matky v tradičním smyslu slova, jaký je podíl neprovdaných matek žijících ve faktických manželstvích a jaká je sociální situace neprovdaných matek.

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
rodina
Zadavatel: 
GA AV ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 36, zobrazeno 31 - 36)

Soukupová, Eva

Článek navazuje na diplomovou práci autorky a detailně analyzuje a srovnává pojetí mateřské dovolené v ČR a vybraných státech EU. Diskutována je zejména délka a podmínky mateřské dovolené (MD) a výše vypláceného příspěvku v mateřství. Výsledkem analýzy je žebříček zemí vytvořený na základě průměrného skóru, kombinujícího celkový objem peněz vyplacený na příspěvku v mateřství v průběhu mateřské dovolené a podíl hrubé měsíční mzdy nahrazený v jednom měsíci MD.

Téma:
EU, mzdy a příjmy, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Soukupová, Eva

Článek analyzuje a srovnává pojetí mateřské dovolené v ČR a vybraných státech EU. Diskutována je zejména délka a podmínky mateřské dovolené (MD) a výše vypláceného příspěvku v mateřství. Výsledkem detailní analýzy je žebříček zemí vytvořený na základě průměrného skóru, kombinujícího celkový objem peněz vyplacený na příspěvku v mateřství v průběhu mateřské dovolené a podíl hrubé měsíční mzdy nahrazený v jednom měsíci MD.

Téma:
EU, mzdy a příjmy, péče, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Soukupová, Eva
Téma:
práce, rodičovství
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Soukupová, Eva
Téma:
rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Soukupová, Eva
Téma:
péče, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Soukupová, Eva
Téma:
gender, rodina, transformace, veřejná politika
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek

Stránky