Trvání projektu: 
2001 - 2002

V rámci území, které je označováno pracovním názvem euroregion Nisa, vedle sebe žije kolem 1,5 milionu občanů České republiky, Německa a Polska. Soužití obyvatel zde bylo významně poznamenáno poválečným odsunem Němců z české a polské části euroregionu a příchodem nových osídlenců. Ti přicházeli z různého sociokulturního prostředí a postupně vytvářeli vlastní územní společenství a identitu. Sociální a kulturní systém v německé části pak byl hlavně v poválečném období poznamenán příchodem vysídlenců z východních území a z českého pohraničí. Výzkum byl zaměřen na poznání procesů poválečného konstituování (změny) regionální identity a mentality obyvatel. Sledoval jak se proces konstituování a změn územních společenství projevoval v hodnotové orientaci a podstatných rysech národní a regionální identity obyvatel jednotlivých zemí. Výzkum současně usiloval o poznání změn, ke kterým docházelo v těchto oblastech v důsledku transformace (demokratický systém, tržní ekonomika) národních společností (generační srovnání) a poznání dispozic pro multikulturní soužití v rámci euroregionu a vzniku společných sociokulturních rysů přeshraničního společenství. Tyto cíle sledoval pomocí biografické metody. Projekt navazoval na mezinárodní srovnávací výzkum. Cílem projektu bylo (ve spolupráci s německými a polskými výzkumníky) vypracování mezinárodní srovnávací studie vztahující se k problematice biografické a regionální identity obyvatel euroregionu Nisa.

Témata: 
regiony
Zadavatel: 
GA ČR