Trvání projektu: 
1999 - 2002

Mansfeldová, Z. (ed.) 2003. Czech Republic: The First Elections in the New Republic, 1992-1996. Analyses, Documents and Data. Serie WZB: Founding Elections in Eastern Europe. Berlin: edition sigma

Kniha je zaměřena na analýzu parlamentních voleb v roce 1992 a 1996 a analýzu dvou legislativních období v širším rámci legislativních změn, politického klimatu, volebního chování, hledání sociálního konsensu, formování vlády a regionálních rozdílů ve volebních výsledcích. Zamýšlí se také nad perspektivami demokracie v České republice.

Na pozadí zmíněných dvojích voleb je popisován vývoj kompetitivního systému politických stran. Publikace se zabývá rovněž důležitými důsledky voleb, jimiž jsou typy vládních kabinetů, jejich sestavování, udržování a pád. Vysvětluje důvody, proč za stávajících okolností, zejména současného systému voleb do Poslanecké sněmovny, hrozí riziko vládní nestability a vládní impotence. Kromě očekávaných důsledků, jimiž mohou být problémy při sestavování kabinetu, analyzuje i neočekávaný a nezamýšlený důsledek voleb, jimiž byl rozpad Československé federace po volbách 1992 a vznik samostatné České republiky. Ten byl spojen s přijetím nové pstavy, která koncipovala parlament jako dvoukomorový. Proto se publikace věnuje i dlouhým a rozporuplným diskusím o českém dvoukomorovém systému a prvním volbám do horní komory – senátu.

 

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: