Trvání projektu: 
2001 - 2003

Změny ve společnosti a hospodářství v 90. letech podmínily oživení mezinárodního (přeshraničního) pohybu, přičemž poloha naší země ji předurčuje ke zprostředkování (realizaci) kontaktů mezi Západem a Východem. Česko se tak postupně stalo současně zemí imigrační a emigrační případně tranzitní, v širších souvislostech pak součástí kompaktní tzv. “nárazníkové zóny” ve střední Evropě. Navrhovaný projekt usiluje o provázání konkrétních, územně lokalizovaných problémů pracovně podmíněných migrací a trhu práce s vybranými migračními teoriemi (např. klasický push-pull koncept, "cumulative causation" či dvojího trhu). Mezi cíle projektu patří: poznat mechanismy utváření mezinárodního (přeshraničního) trhu práce jako součásti integrace ČR do EU, analyzovat situaci na trhu práce a s tím spojenou migraci dřívějších kandidátských zemí (např. Rakouska) před vstupem do EU, specifikovat rozdíly či podobnosti v migraci a chování na trhu práce, např. ve vnitrozemí a v pohraničí, ke státům EU a k ostatním asociovaným států (Polsko, Slovensko), vytvořit prognózu budoucího vývoje pracovně podmíněné migrace po vstupu Česka do EU s dopady na trh práce a navrhnout možná řešení.

Témata: 
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR