Trvání projektu: 
2004 - 2006

Cílem projektu je vytvoření hlubšího konceptuálního, empirického a normativního porozumění všem aspektům vládnutí v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována výskytu, vykonávání, vyhodnocování a vývoji nových a inovativních modelů vládnutí. Celoevropský a mlutidisciplinární vědecký tým je složen z politologů, ekonomů, právníků, sociologů, a zabývá se sběrem dat a mapováním a analyzováním inovací a transformací v nástrojích, modelech a systémech vládnutí, které se vyskytují v různých úrovních a oblastech stále se rozvíjejícího a rozšiřujícího evropského politického zřízení a ekonomiky.

Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Připojené obrázky