Trvání projektu: 
2001 - 2004

Hlavní cíle projektu

V návaznosti na dva předcházejí projekty Národní kontaktní centrum – ženy a věda (OK 457
a 1P OK 459), které probíhaly v letech 2001-2004 a 2005-2008, evropské aktivity na poli
„vědecká kultura a gender“ a „věda ve společnosti“, účast v evropských projektech
Rámcového programu a v poradních orgánech Evropské komise jsou cíle projektu NKC-ŽV:

  • přispívat k produkci vědeckých poznatků o postavení žen a mladých lidí ve vědě z genderového hlediska, a to ve všech relevantních souvislostech ekonomických, sociálních a kulturních;
  • podpořit implementaci opatření na podporu žen a mladých lidí ve vědě;
  • stimulovat diskusi o otázkách genderové rovnosti ve vědě na úrovni státní správy, odpovědných orgánů výzkumu a vývoje, VŠ a AV ČR;
  • zajistit zapojení ČR do mezinárodních aktivit na poli genderové rovnosti a rovnosti mužů a žen ve vědě;
  • komunikovat tuto problematiku výzkumné komunitě a širší veřejnosti ČR;
  • informovat o možnostech účasti na evropském výzkumu;
  • podpořit účast žen a mladých vědeckých pracovníků na evropském výzkumu;
  • rozvíjet debaty o vykazatelnosti vědy z hlediska genderové rovnosti a z hlediska propojení výzkumu a občanské společnosti v intencích dvousměrné komunikace mezi vědou a společností.

Koncepce projektu

Koncepce projektu NKC-ŽV se rozvíjí po dvou základních liniích: 1. podpůrné a
infrastrukturní a 2. teoreticko-výzkumné. První oblast aktivit se zaměřuje zejména
na posílení vnímání důležitosti problematiky rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v rámci
vědecké komunity, státní správy i společnosti jako celku a na prosazení opatření směřujících
ke zlepšení postavení žen v české vědě. V rámci druhé oblasti dochází k budování znalostní
báze členek NKC-ŽV v oblasti genderové sociologie a vědních studií.

Témata: 
gender
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 21, zobrazeno 1 - 10)

Vohlídalová, Marta (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vohlídalová, Marta

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šaldová, Kateřina, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, veřejná politika, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra, Lenka Václavíková-Helšusová

Kapitola se na základě aktuálních empirických šetření zaměřuje na zmapování a analýzu zapojení žen do politiky v ČR. Cílem je prozkoumat důvody nižšího zastoupení žen v ČR. Zaměřuje se především na institucionální (volební systém, fungování polit. stran), individuální a společenské (hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurs na téma zastoupení žen v politice) bariéry vstupu žen do politických funkcí. Kapitola také mapuje existující aktivity na podporu žen v politice.

Téma:
gender, občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Alena Křížková

Autorky analyzují, jaká byla role ženských občanských skupin při prosazování rovnosti žen a mužů v období socio-ekonomické transformace a procesu příprav na vstup ČR do EU v rámci vlny jejího rozšiřování za východ, a jaký byl vliv těchto procesů na české ženské občanské skupiny.

Téma:
EU, gender, občanská společnost, transformace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Řeháčková, Dana

Text zkoumá roli novinářek v prosazování proženských témat v médiích. Na základě rozhovorů s novinářkami ze soukromých a veřejnoprávních médií se text pokouší postihnout vztah mezi strukturami mediálních organizací a novinářkami jako individuálními aktérkami.

Téma:
gender, média
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela

V této kapitole poskytuji krátký přehled otázek, jež se v této souvislosti v posledních 30. letech tematizují v oblasti feministických epistemologií a v souvislosti s postavením žen ve vědě, poté se věnovuji předválečnému období a aktivizaci univerzitně vzdělaných žen v ČSR, dále transformaci vědy v ČR po roce 1989 a jejímu dopadu na badatelky.

Téma:
gender, občanská společnost, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky