Trvání projektu: 
1999 - 2002

Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu
flexibilizace
pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých
částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a
regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi jsou Velká Británie,
Nizozemsko, Švédsko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko a
Rumunsko. Prvním výzkumným nástrojem je výběrové šetření domácností v
každé zemi. Každý z 8 partnerů je odpovědný za organizaci výzkumu ve
své zemi a a analýzu toho, jak se pracovní praktiky vztahují k
organizaci domácnosti. Výzkum bude sledovat variabilitu v rámci
národních kontextů. Druhým výzkumným nástrojem jsou národní zprávy
popisující institucionální kontexty práce a rodiny. To zahrnuje
regulace trhu práce, sociální politiky, demografické a trendy a změny
struktury zaměstnanosti. Partneři byli vybráni s ohledem na rozmanité
konfigurace trhu práce a sociálních politik ve svých zemích, které
mohou napomáhat nebo bránit flexibilizaci.


Řešitelé
:
Claire Wallace (koordinátor), Institute for Advanced Studies,
Stumpergasse 56 A-1060 Vienna
Christine Cousins, Hatfield Campus,
University of Hertfordshire, College Lane, Hatfield Herts. AL10 9AB,
UK
Annet Jager, STOAS, Agro-Business Park 91A P.O.Box 78 6700 AB
Wageningen Netherlands
Thomas Boje, Mattias Strandh, Sociological
Institute, University of Umea, S-90187 Umea Sweden
Pavle Sicherl,
University of Ljubljana P.O. Box 209 1000 Ljubljana Slovenia
Jiří Večerník, Institute of Sociology AS Jilska 1 110 00 Praha 1 Czech
Republic
Endre Sik, TARKI Hungary 1112 Budapest Budaorsi ut.45; Sijka
Kovatcheva, Mladezka 20-B Plovdiv 4002 Bulgaria
Manuela Stancilescu,
ICCV Calea 13 Septembrie No.13 Sector 5 Lod 76 117 Budharest Romania

Zadavatel: 
mezinárodní projekt