Trvání projektu: 
2011 - 2013

Cílem projektu je analýza rozdílů v postojích k aktuálním otázkám – ekonomická integrace, bezpečnost, migrace, prohlubování nebo naopak oslabování integračního procesu mezi členskými zeměmi Evropské Unie, ale také mezi občany jednotlivých členských států a jejich politickými elitami.

Hlavní řešitel: 
Torbjörn Bergman (Södertörn University)
Wolfgang C. Müller (University of Vienna)
Gabriella Ilonszki (Corvinus University of Budapest)
Témata: 
EU
migrace a mobilita
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: