Trvání projektu: 
2024 - 2027

GenderSAFE podporuje úsilí o zavedení přístupu nulové tolerance k genderově-podmíněnému násilí v Evropském výzkumném prostoru s cílem přispět k budování bezpečného, inkluzivního a respektujícího prostředí v oblasti výzkumu a inovací a vysokého školství.

Specifické cíle:

 • Vytvořit evropský kodex chování na základě přístupu nulové tolerance vůči genderově podmíněnému násilí ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu a rozšířit teoretické a koncepční chápání problematiky GPN a přístupu nulové tolerance
 • Vytvoření institucionální základny pro zavádění politik nulové tolerance vůči GPN prostřednictvím procesů kokreace, vzájemného výměny a sdílení
 • Budování kapacit u všech typů stakeholderů v EU a přidružených zemích s cílem zajistit, aby instituce byly schopny účinně řešit problematiku GPN, se zvláštním zřetelem na Widening země
 • Vytvořit znalostní základnu o zavádění a obsahu politik nulové tolerance vůči GPN v EU a přidružených zemích
 • Rozšířit přístup nulové tolerance vůči GPN mezi všemi relevantními skupinami ERA

Konsortium:

 1. koordinátor projektu: FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE (ESF), Francie
 2. YELLOW WINDOW (YW), Belgie
 3. INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC PUBLIC RESEARCH INSTITUTION (ISAS CR), Česko
 4. CONOSCENZA E INNOVAZIONE SOCIETA ARESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA (K&I srls), Itálie
 5. GOETEBORGS UNIVERSITET (UGOT), Švédsko
 6. CEU GMBH (CEU), Rakousko

Základní informace

 • HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-09 - Policy support to facilitate the implementation of a zero-tolerance approach towards gender-based violence in the ERA
 • Grant agreement ID: 101130898
 • Datum zahájení projektu: 1. 3. 2024
 • Konec projektu: 28. 2. 2027
 • Celkové náklady projektu: € 1 999 250.00
 • Příspěvek EU: € 1 999 250.00
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
veřejná politika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt