Trvání projektu: 
2023 - 2025

GILL projekt, který koordinuje ENoLL, největší síť živých laboratoří (Living Labs - LL), vytvoří celoevropské centrum spolupráce a učení založené na principech LL, které se stane otevřeným inovačním rámcem pro všechny evropské aktéry v oblasti otevřených genderových inovací. GILL „LL“ bude spoluvytvářet udržitelné mechanismy pro zvýšení genderově citlivých inteligentních inovací a podnikání (GRISE) tím, že upevní postupy a kulturu napříč evropskými ekosystémy. GILL se zaměří na 4 makrocíle: a) umožnit organizační a kulturní změny, b) posílit profesní rozvoj, c) zvýšit integraci genderu a rozmanitosti do designu produktů, technologií a inovací a d) umožnit genderově orientované vzdělávací postupy. Současně budou opatření GILL působit podél matice horizontálních oblastí inovací (jednotlivec a tým, nástroje a metody, inovace a produkty, společenské procesy) a tří vertikálních priorit (zdraví a odolnost, ekologický a digitální transformace). GILL bude realizován prostřednictvím iterativního přístupu spolutvorby strukturovaného na základě čtyřfázového cyklu - pochopit, spoluvytvářet, realizovat, vyhodnotit - který se dvakrát opakuje, aby se zpětná vazba a výsledky hodnocení začlenily do vyladěných a ověřených výsledků. V rámci 15 akčně orientovaných experimentů v 8 evropských zemích se budou vyvíjet nové přístupy ke GRSIE, testovat, vyhodnocovat změny, a tím ověřovat výstupy GILL v reálných otevřených ekosystémech. Prostřednictvím tohoto cyklu GILL poskytne systémový přehled překážek GRSIE, který povede ke společnému návrhu osvědčených metodik, služeb a nástrojů pro GRSIE, které budou k dispozici na udržitelné a snadno použitelné platformě. V souladu s metodikou LL bude podporována spolutvorba a otevřené inovace mezi hlavními aktéry modelu Quadruple Helix - občany, vládou, průmyslem a akademickou obcí -, kteří budou zapojeni po celou dobu projektu prostřednictvím různých participativních aktivit.

V prvním roce řešení projektu, v roce 2023, byly připravovány nástroje - metody genderově senzitivní analýzy, webový hub - a analýzy pro realizaci dalších fází projektu - výzkum bariér a dobrých praxí pro genderově senzitivní podnikání a inovace (viz výstupy projektu na webu). Dále byl týmem projektu v ČR připraven akčně orientovaný experiment, jehož cílem je posílit genderově senzitivní diskusi o genderových nerovnostech v podnikání v obdobích krizí. Půjde o diskusi s aktéry v oblasti podnikání ze všech složek quadruple helix o bariérách, nerovnostech a genderově senzitivních nástrojích a metodách, jak bariéry odstraňovat, která bude opakována ve druhém a ve třetím roce projektu.

Témata: 
gender
práce
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Křížková, Alena, Marková Volejníčková, Romana, Pospíšilová Marie, Vohlídalová Marie

The report is focused on barriers, opportunities and good practices for gender-sensitive innovations and entrepreneurship. It is based on the analysis of 36 interviews with experts from the health, green and digital fields and the target groups defined in the quadruple helix of academia, citizens, industry, and government. The interviews were collected by 12 GILL partners in the 10 consortium countries in 2023.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Křížková, Alena, Marková Volejníčková, Romana, Pospíšilová Marie, Vohlídalová Marie
Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Švarcová, Markéta, Pospíšilová, Marie

Zda lze vnímat pandemii jako příležitost pro snížení genderové nerovnosti v podnikání bylo hlavní otázkou participativního workshopu, který jsme uspořádaly v Sociologickém ústavu 13. 3. 2024. Diskuze v rámci participativního workshopu byla zaměřena na bariéry, kterým čelí ženy podnikatelky, na nástroje, které mohou využívat pro jejich překonání, na zavedení ošetřovného pro podnikající a dostupnost a využitelnost dat členěných dle pohlaví.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené soubory