Trvání projektu: 
2000 - 2003

Cílem tohoto projektu je identifikovat sociální a kulturní předpoklady
integrace států střední a východní Evropy do Evropské unie. V centru
jeho zájmu je vzájemný vztah mezi politickými, ekonomickými a
kulturními hodnotami a způsob, jak tyto hodnoty ovlivňují názory lidí
na Evropskou unii. Zvláštní pozornost je kladena na vztahy mezi
sociální nerovností a podporou demokracie a na to prostřednictvími
jakých individuálních a kolektivních strategií se občané
transformujících zemí vypořádají s novou situací. Výzkumný projekt
vychází ze dvou předpokladů: (1) úspěšná integrace přistupujících zemí
do EU závislá na úrovni ekonomického a politického rozvoje a ustavení
právního řádu, (2) pro stabilitu demokracie je důležitá podpora nového
institucionálního řádu občany.

Hlavní datovou databázi tohoto projektu tvoří výzkum provedený v roce
2000 v 11 státech střední a východní Evropy nacházejících se v různých
fázích transformačního procesu. Pro účely srovnání bylo do projektu
zahrnuty i tři členské státy Evropské unie, v nichž byla transformace
totalitního systému v demokratický úspěšná (Německo, Řecko a Španělsko).

Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Připojené obrázky