Trvání projektu: 
2020 - 2022

Dotazovací výzkumná šetření na pravděpodobnostních výběrech respondentů se v mnoha zemích Evropy potýkají s klesající návratností. Projekt má za cíl v návaznosti na výzkumné šetření ESS Round 10 (2020) vytvořit CRONOS-2 (CROs-National Online Survey Panel), pravděpodobnostní webový panel respondentů z 12 evropských zemí, kteří se v letech 2021 - 2022 budou podílet na čtyřech vlnách mezinárodních výzkumú a dvou vlnách národních výzkumů. Koordinátorem je European Social Survey European Research Infrastructure Consortium (Velká Británie) a partnery Stichting Katholieke Universiteit Brabant (Nizozemsko), Stichting CentERdata (Nizozemsko), Haskoli Islands (Islandská Universita, Island), Magyar Tudomanyos Akademia Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont (Maďarsko), Fondation Nationale des Sciences Politiques (Francie), National Centre for Social Research (Velká Británie), Sociologický ústav AV ČR (Česká republika), Instituto de Ciencias Sociais da Universdade de Lisboa (Portugalsko), University of Turku (Finsko), Centro de Investiganiones Sociologicas (Španělsko), Institut fur Hohere Studien - Institute for Advanced Studies (Rakousko), Umea University (Švédsko), Istituto Nazionale per l'Anakisi della Politiche Pubbliche (Itálie), Universita degli Studi di Milano (Itálie), Katholieke Universiteit Leuven (Belgie) a University of Belgrade (Srbsko).

Prof. Rory Fitzgerald
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
metodologie výzkumu
Zadavatel: 
mezinárodní projekt