Trvání projektu: 
2023 - 2027

Výzvy spojené s integrací cizinců jsou velmi důležité a aktuální v mnoha společnostech světa. Negativní postoje k cizincům jsou spojeny se sociálními problémy jako je rasismus, diskriminace, sociální vyloučení, kriminalita a extremismus. Hlavním cílem tohoto projektu je zkoumat vliv vzdělávání a třídního/školního prostředí na rozvoj postojů k cizincům. Literatura o liberalizačním účinku vzdělávání rozlišuje tři kauzální mechanismy: zlepšování kognitivních schopností, osvojování liberálních hodnot a získávání pocitu, že má jedinec život pod kontrolou. Cílem projektu je testovat všechny tři kauzální mechanismy na panelových datech, která budou sebrána průběžně během čtyř let na reprezentativním vzorku středních škol.

Na podzim 2023 byla realizována první vlna sběru dat mezi žáky a žákyněmi prvních ročníků střední škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celkem se do výzkumu zapojilo 249 škol a více než 24 000 žáků a žákyň z celé České republiky. Střední školy zařazené do výzkumu byly vybrány prostým náhodným výběrem. Velikost vzorku, různorodé zastoupení studijních oborů a longitudinální charakter činí tento výzkum v českém prostředí jedinečným. V roce 2024 probíhá příprava druhé vlny sběru dat, analýza dat z první vlny šetření, vzniká výzkumná zpráva a je připracováno několik odborných publikací.

Výzkumný tým sídlí v ul. Pštrossova, Praha 1.

Témata: 
mezilidské vztahy
občanská společnost
sociální nerovnosti
vzdělání
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hanzlová, R., Raudenská, P.

The Satisfaction with Life Scale (SWLS) is one of the most commonly used instruments for measuring life satisfaction.

Téma:
metodologie výzkumu, zdraví
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hanzlová Radka, Lynn Peter

Background: Middle and late adolescence is the period in a person’s life that is most vulnerable to mental health problems. To enable an evidence base that can support policies to prevent such problems, it is crucial to have good quality, reliable, and accurate measurement tools for mental well-being. One of them is the Short Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (SWEMWBS).

Téma:
metodologie výzkumu, zdraví
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
impaktovaný článek