Trvání projektu: 
1999 - 2000

Projekt navazoval na skončený projekt Sociální trendy a jeho cílem
bylo rozšíření datové knihovny a datových služeb Sociologického
datového archivu a zajištění trvalosti jeho existence.

SDA
shromažďuje a archivuje elektronické soubory primárních dat z
kvantitativních sociologických výzkumů v ČR, výzkumů veřejného mínění a
mezinárodních výzkumů s českou účastí. Hlavním účelem je zachování a
veřejné zpřístupnění těchto dat pro účely akademického výzkumu a výuky.
K dalším činnostem archivu patří technická podpora speciálních
projektů, tj. zejména české účasti v mezinárodních výzkumech (např. ISSP – International Social Survey Programme, ESS – European Social Survey),
všeobecná podpora používání dat pro sekundární analýzu a metodologický
výzkum. Archiv je zdrojem dat, vědeckých informací a souvisejících
služeb a zároveň umožňuje další použití produktů skončených výzkumných
projektů. Archiv tak multiplikativně zvyšuje efekt investic do
sociálního výzkumu. Hlavní přístup k datovým službám je na Internetu: http://archiv.soc.cas.cz.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Připojené odkazy