Trvání projektu: 
2020 - 2022

Hlavní cíle projektu jsou (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Hlavním cílem CESSDA, která byla založena v rámci realizace Cestovní mapy Evropského  strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap), je poskytování snadného přístupu k sociálněvědním datům nehledě na jejich umístění v datových úložištích, hranice zemí, jazyky a oblasti výzkumu. CESSDA vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě propojení a spolupráce národních datových archivů a vyvíjí a koordinuje rozvoj standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat.

 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Michaela Kudrnáčová, Ilona Trtíková

As a social science data archive, we focus on collecting research data and archiving it. However, there are more responsibilities that come with data archiving: cooperation on international social surveys (ISSP, ESS), supporting secondary data analysis and much more. Significant part of our work is to communicate with students and researchers, to educate them about data management and data analysis.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek
Klusáček Jan, Kudrnáčová Michaela, Soukup Petr

Objectives. Due to the rise of depressive symptomatology especially among vulnerable populations such as young adults during the COVID-19 outbreak, a reliable measuring tool is needed. Because of the lack of such studies, the authors decided to validate the 8-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D 8) among Czech university students capturing the beginning of lockdown experience.

Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
impaktovaný článek