Trvání projektu: 
2002 - 2005

Cílem tohoto projektu podpořeného v rámci "Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje" bylo soustředit a zpřístupnit zainteresované veřejnosti dostupné informační zdroje k tematice veřejného mínění v české společnosti. Jednotlivé výstupy projektu zahrnují několik publikací, internetové informační centrum a především fyzický archiv tiskových materiálů z šetření realizovaných někdejším Ústavem pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM) nebo Institutem pro výzkum veřejného mínění (IVVM) v letech 1967 až 1999, jež byl ve formě chronologicky uspořádaných svazků rozmnožen a předán Národní knihovně ČR, knihovně Akademie věd ČR a knihovně Sociologického ústavu AV ČR, kde je k dispozici všem případným zájemcům.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR