Trvání projektu: 
2004

Projekt nabídl komplexní analýzu nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích. Hlavními hledisky byly: institucionální rámec účasti žen, sociálně ekonomické struktury a předpoklady, politická kultura ve stranách i obecně. Vedle této analýzy realizoval rovněž sociologickou sondu postojů veřejnosti k zapojení žen do politiky a výzkum české politické scény, a to jak na celostátní, tak na krajské úrovni ve vztahu k účasti žen. Zvláštní pozornost byla věnována zjištění mechanismů selekce kandidátů politickými stranami, která je v tomto kontextu klíčová. Projekt se také zaměřil na navržení možných řešení (např. přijetí paritního zákona, vnitrostranické kvóty, vládní kampaň zaměřená na veřejnost, politický mentoring, atd.), a zjištění postojů veřejnosti i politiků a političek k těmto možnostem.

Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: