Trvání projektu: 
2023

Interní projekt velké výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů). Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) SOÚ AV ČR je českým národním uzlem CESSDA. Řešitel projektu vedl v letech 2021 - 2023 jeden ze čtyř strategických pilířů činnosti mezinárodního konsorcia CESSDA ERIC. Cílem projektu Agenda 2023 Priorities bylo zajištění nákladů na řízení, organizaci a na realizaci vybraných aktivit programu činnosti CESSDA ERIC v roce 2023. Mezinárodní konsorcium CESSDA ERIC v roce 2023 zahrnovalo 22 členských zemí, na řízení programu v rámci projektu se podílelo 10 partnerů z 10 zemí, projekt koordinoval CESSDA ERIC Main Office (Bergen, Norsko).

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociologická data
Zadavatel: 
ostatní