24. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

22. 11. 2022
Making universities and research organisations safe for students

NKC - gender a věda připravilo debatu, která ukáže mimo jiné úplně nové statistiky o rozšířenosti sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na evropských univerzitách. Aktuální data představí experti a expertky z unikátního evropského projektu UniSAFE, na kterém se...

10. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

9. 11. 2022

The lecture is organized by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences in collaboration with the Embassy of Italy in Prague, the Italian Cultural Institute in Prague, the Centre for African Studies (Faculty of Arts, Charles University) and the Czech Associatio...

20. 10. 2022

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.

20. 10. - 15. 12. 2022

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.

12. 10. 2022
Delnicke bydleni

CESCAME zve v rámci své série o městských praktikách a politikách na přednášku Lely Rekhiashvili, ve které kritizuje výklady neformality jako důsledek 'nedostatečnosti' tranzice střední a východní Evropy a Eurasie. Naopak ukáže, jak nové podoby městské neformality vytváří mark...

21. 9. 2022

The Czech Social Science Data Archive (CSDA) invites you to the seminar "Ecological consumption and production"

REGISTRATION: https://archiv.soc.cas.cz/cz/vy...

20. 9. 2022
Industrial working class housing

CESCAME zve v rámci své série o městských praktikách a politikách na přednášku Alexy Färber, která představí svůj koncept "urban promises".

14. 6. 2022
Housing in an industrial zone

CESCAME zve na sérii tří přednášek o městě, udržitelnosti, městských praktikách a politikách, každodennosti, neformalitě a jejich potenciálu k podpoře sociálních změn. Na první přednášce náš host Örjan Sjöberg promluví o vzájemných vztazích mezi jednotlivými Cíli udržitelného...

Stránky