odborná kniha / monografie
Maříková, Hana. 1999. Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 98 s. ISBN 80-85950-69-3.

Left

Oddělení: 
Témata: 
rodina
Sdílejte tuto stránku