Recenzovaný časopis Naše společnost (ISSN 1214-438X) vydávalo do roku 2019 dvakrát ročně Centrum pro výzkum veřejného mínění. Primárně se zaměřuje na oblast výzkumu veřejného mínění a jeho výsledků, a to s důrazem na širší mezioborové souvislosti i aktuálnost témat.

Vychází v nákladu 400 výtisků. Elektronické verze článků jsou volně ke stažení na webových stránkách Centra pro výzkum veřejného mínění.