Oddělení:
Pracovní zařazení: 
postdoktorandka
Telefon: 
210 310 351
Interní linka: 
351

Životopis

Vzdělání: 

2011, Bc., sociologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita.

2013, Mgr., genderová studia, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.

2021 Ph.D., sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.

Zaměření: 

Romana Marková Volejníčková se ve své výzkumné praxi zaměřuje na tato témata: genderové nerovnosti na trhu práce, nerovné odměňování, sociologie soukromého života. Dále je studentkou doktorského studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Její disertační práce se zaměřuje na sociální konstrukci mateřství. 

Pedagogická činnost: 

Vyučované kurzy - výběr

Genderová rovnost v praxi (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Sociologické aspekty života (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Sociologie pro zdravotníky (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Feministické teorie (Západočeská univerzita v Plzni, fakulta filozofická, katedra sociologie)

Úvod do sociálních studií genderu (ISS FSV UK)

Úvod do kvalitativní metodologie (ISS FSV UK)

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

1.6.2018 - 30.6.2018 - University in Cologne, Department of History, Germany

Všechny publikace

jiné publikace