Pracovní zařazení: 
postdoktorandka
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Životopis

Vzdělání: 
  • 2014 - 2020 – Doktorský studijní program Etnologie, Západočeská univerzita v Plzni
  • 2012 - 2014 – Magisterský studijní program Sociologie, Západočeská univerzita v Plzni
  • 2009 - 2012 – Bakalářský studijní program Sociologie, Západočeská univerzita v Plzni
Zaměření: 

genderová studia, kritická studia mužů a maskulinit, studia vědy a technologií

Pedagogická činnost: 
  • Katedra sociologie, Filozofická fakulta UHK: kurzy Praktika kvalitativního výzkumu, Genderový audit, Gender and Society
  • Katedra sociologie, Fakulta filozofická ZČU: kurzy Feministické teorie, Genderová rovnost v praxi, Sociologie genderu
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • říjen 2018 - stáž na Leiden University: Centre for Science and Technology Studies, Nizozemí
Medailonek: 

Nina Fárová je postdoktorandkou v oddělení NKC - gender a věda, kde se podílí se na několika výzkumých projektech zaměřených na vědu a výzkum. Je absolventkou doktorského studia antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se věnuje tématu mužů a maskulinit ve vzdělávání, dalším jejím výzkumným zaměřením je vztah genderu, vědy a technologií. Soustředí se především na kvalitativní výzkum.

Členství v expertních a poradních orgánech

  • členka Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (ÚV ČR)
  • členka Genderové expertní komory ČR
  • hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Všechny publikace

Připojené odkazy