Pracovní zařazení: 
odborný pracovník VŠ
Telefon: 
210 310 589
Interní linka: 
589

Životopis

Vzdělání: 
  • 1972 Matematicko-fysikální fakulta University Karlovy v Praze (topologie)
  • 1983 Obhájil kandidátskou práci zabývající se problémem komparability dat v mezinárodních sociologických výzkumech
Zaměření: 
  • Na počátku své vědecké kariéry se zabýval především metodologií sociálního výzkumu, aplikacemi matematických metod v sociologii a statistickými metodami zpracování dat.
  • V posledním desetiletí převážila jeho orientace na konkrétní sociologické problémy, zvláště na poli výzkumu sociální struktury, mobility a sociální stratifikace.
Pedagogická činnost: 
  • FSV UK, FF UK
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • Dlouhodobý pobyt v Ústavu sociologických výzkumů Akademie věd SSSR v Moskvě
Medailonek: 
  • Vědecká rada SoÚ

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

odborné knihy / monografie