Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VaV
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Životopis

Vzdělání: 

2010, Mgr., Genderová studia, FHS UK;

2010, Mgr., Veřejná a sociální politika, FSV UK;

2005, Bc., Sociální a kulturní antropologie, FHS UK.

Zaměření: 

Hana Tenglerová se věnuje transferu znalostí a expertní podpoře veřejné správy v oblasti genderové rovnosti ve vědě. Je členkou Pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Pracovní skupiny pro genderovou rovnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Rady pro rovnost žen a mužů Úřadu vlády, Pražské inovační platformy a Pracovní skupiny Ženy a ekonomika České ženské lobby.

Aktuálně vede tým NKC v projektu STRATIN+, jehož cílem je expertní podpora státních institucí. Je autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě mezi roky 2008 a 2016, od roku 2018 spolupracuje na jejich vzniku jako editorka. Mezi roky 2009 a 2017 ve spolupráci s MŠMT zajišťovala Cenu Milady Paulové a její popularizaci a měla na starosti online komunikaci oddělení (newsletter, sociální sítě a web). V současnosti je dále zapojená do projektu CZERA, jehož cílem je naplňování českých, evropských a mezinárodních závazků v oblasti genderové rovnosti ve vědě.

Účastní se také mezinárodních projektů. Je členkou týmu NKC v projektu Gender-SMART, který se věnuje externímu monitoringu a evaluaci implementace plánů genderové rovnosti. V projektu GENDERACTION měla na starosti komunikaci, advokační aktivity a transfer znalostí. V této činnosti pokračuje v navazujícím projektu GENDERACTIONplus.

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2008 - University of Copenhagen, Faculty of Sociology

Všechny publikace

jiné publikace