Found 857 publications (displayed results 1 - 20)

The aim of this paper is to analyse coping strategies to deal with the impact of crisis (pivots) among low-income entrepreneurs living in a marriage/partnership using the example of a pandemic as a social and economic crisis. We draw on literature that critiques the individualised and masculine conception of entrepreneurship as focused on innovation and profit. Our analysis reveals the diversity of entrepreneurial strategies for coping with pandemics.

Topic: gender, work, social inequalities

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Gender & Sociology

Entrepreneurship during pandemics and crises in the context of gender inequalities. Policy brief.

Topic: gender, work

Type of publication: Other publicationDepartment: Gender & Sociology

Background: The paper deals with older workers and the issue of combining informal care for family members with paid employment, which is increasingly important in the light of socio-demographic changes in society - namely demographic ageing and the lengthening of working life. The topic is highly relevant to the group of non-medical healthcare professions studied, as they combine care in the professional and domestic spheres.

Topic: gender, age and ageing, health

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Gender & Sociology

Tento výzkum přinesl některé nové a důležité poznatky o podnikání sebezaměstnaných žen (OSVČ) a mikropodnikatelek. Zaměřil se nově na zkušenost podnikatelek s digitálními technologiemi, na jejich kompetence v této oblasti i na využívání měkkých dovedností v podnikatelské činnosti. Pozornost věnoval rovněž jejich vnímání podnikání včetně toho, jak jsou viděny coby podnikatelky svým okolím.

Topic: gender

Type of publication: Other publicationDepartment: Gender & Sociology

The report is focused on barriers, opportunities and good practices for gender-sensitive innovations and entrepreneurship. It is based on the analysis of 36 interviews with experts from the health, green and digital fields and the target groups defined in the quadruple helix of academia, citizens, industry, and government. The interviews were collected by 12 GILL partners in the 10 consortium countries in 2023.

Topic: gender

Type of publication: Other publicationDepartment: Gender & Sociology

The topic of safeguarding against sickness grew in importance during the COVID-19 pandemic. People’s health was more at risk, yet not all had the same capacity and options to deal with it. Therefore, this article focuses on the under-researched topic of choice of strategies and individual practices for safeguarding against one’s sickness among micro-entrepreneurs (with 1–10 employees) before and during the pandemic, namely on the example of Czechia.

Topic: gender, social policy, health

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Gender & Sociology

Kteří podnikající jsou ve svém podnikání nejvíce znevýhodněni a v jakých oblastech? Co je největším úskalím při hledání informací o vlastním podnikání? Existuje vůbec nějaká regulace platformové ekonomiky na českém trhu práce? Může práce v coworkingovém centru zmírnit aspekty prekarity v podnikání? Jak se podnikající zabezpečují pro případ vlastní nemoci?

Topic: gender, work

Type of publication: Other publicationDepartment: Gender & Sociology

Online prostředí je plné různých forem marketingové komunikace, přičemž řadu z nich není na první pohled snadné rozeznat od běžného obsahu. Kvůli své nezkušenosti právě děti, o nichž je tato kniha, snáze podléhají marketingovým sdělením, která pak ovlivňují jejich nákupní preference. Respondenty našeho výzkumu byly děti ve věku 10–13 let, které jsou spotřebiteli i zákazníky a zároveň hrají významnou roli při nákupním rozhodování v rodině.

Topic: media, education

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The pandemic highlighted the importance of both formal and informal care and magnified gender inequalities in this area. Women were more represented in care-related frontline professions (including nurses), but they were also more often responsible for providing childcare when institutions (especially schools and nurseries) were closed.

Topic: gender, care, parenting, health

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Gender & Sociology

Cílem publikace je najít cestu k tomu, jak inovovat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), aby na jeho základě šlo analyzovat data o vlivu rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly přímo z těchto dat. Jde přitom o unikátní data propojující zaměstnané osoby s jejich zaměstnavateli (tzv. linked employer-employee data), která jsou v současnosti nejkvalitnějším datovým zdrojem pro analýzu rozdílů v odměňování v ČR.

Topic: gender, work

Type of publication: Other publicationDepartment: Gender & Sociology

Topic: internet, media, religion and religiosity

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Gender & Sociology

The article analyses medical communication in popular media relating to the risks in reproduction in the state-socialist Czechoslovakia between 1948 and 1989 and shows how it used emotions as an instrument to control women’s reproductive behaviour.

Topic: gender, parenting, health

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Gender & Sociology

This editorial seeks to define fragile pronatalism by highlighting why pronatalism in the examined Central and Eastern European post‐socialist countries should be considered fragile. Moreover, it aims to map desirable future changes in fertility policies in the region. Following a brief presentation of the articles contained in this thematic issue, our concluding thoughts complete this editorial.

Topic: parenting, family

Type of publication: Other publicationDepartment: Gender & Sociology

Through a qualitative analysis of interviews with 52 men and women with non-heterosexual identities, the article deepens the understanding of parental intentions and the formation of pathways to gay and lesbian parenting in the Czech Republic.

Topic: gender, parenting, family, sexuality

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Gender & Sociology

Pages