Peer-reviewed journal article
Dudová, Radka, Tomášek, Marcel. 2008. „Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách zahraničních obchodních řetězců.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 67-77. ISSN 1213-0028. [cit. 16.10.2014].

Článek představuje výsledky kvalitativního výzkumu pracovních podmínek v zahraničních hypermarketových řetězcích v ČR. Poukazuje na negativní formy flexibility a různé formy zneužívání pracovní síly a na genderové rozměry těchto negativních jevů. Na příkladu pokladních analyzuje proces vytváření sekundárního pracovního trhu.

Left

Department: 
Topics: 
gender
work
Share this page