Chapter in monograph
Ryšavý, Dan, Čermák, Daniel. 2016. „Political professionalization of county councillors in Europe.“ Pp. 247-273 in X. Bertrana, B. Egner, H. Heinelt (eds.). Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe. What is happening in Provinces, Counties, Départements and Landkreise in the on-going re-scaling of statehood? Milton Park and New York: Routledge. 304 s. ISBN 978-0-415-84348-5.

V kapitole se věnujeme těm, kteří žijí nejen "pro", ale také "z" politiky a druhé úrovní místních samospráv (v ČR míněny kraje). Zajímáme se o to, kolik času zastupitelé, kteří se věnují politice "naplno" věnují záležitostem kraje a které faktory ovlivňují to, zda se z laika stane či nestane politický profesionál. Vycházíme z předpokladu, že forma a rozsah profesionalizace jsou důležitými znaky druhé úrovně místních samospráv, které jsou významně a oboustranně spojeny se stabilitou či proměnami této části víceúrovňového vládnutí. Zvláštní pozornost věnujeme případům zemí, v nichž byla ve významné míře detekována inkongruence mezi časem věnovaným krajské politice a deklarovanému (ne)profesionalizovanému statusu.

ENG:

In this chapter we discuss those who live not only "for" but also "off" politics at the second tiers of local government authorities. We are interested in how much time the representatives who work in politics full time dedicate to county affairs and what factors influence whether or not a layperson becomes a political professional. We are working from the assumption that the form and scope of professionalization are importtant characteristics of the second tier of local government, which is significantly and reciprocically interlinked with the stability or transformation of this level of multi-level government. We pay special attention to the cases of countries where incongruences between the time invested in county politics and a declared (non) full-time status can be found.

Left

Topics: 
elites
regions
public administration
Share this page