Chapter in monograph
Stöckelová, Tereza. 2009. „Závěrem: Napříč sociálněvědní a přírodovědnou institucí.“ Pp. 133-152 in Stöckelová, Tereza (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 160 s. ISBN 978-80-7419-003-2.

It is a concluding chapter of the book which compares the social science and natural science institutions under study regarding four themes: the degree and modes of competitiveness, publication infrastructure and strategies, epistemic texture of the institutions and enactment of gender.

Left

Department: 
Topics: 
gender
sociology of science
Share this page

Attached links