Chapter in monograph
Bernard, Josef, Michal Illner, Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký. 2010. „Vnitřní potenciály rozvoje menších obcí: shrnutí a závěry.“ Pp. 106-109 in Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

The chapter summarises the main findings of the study. It describes the basic factors which impact the development of small rural communities and the main development actors. Local governments are explained as the dominant development actors on the local level. The chapter points out the dominant development goals of the municipalities in the study and the potentials and limits which the communities face achieving these goals.

Left

Topics: 
urban and rural studies
politics (and political attitudes)
public administration
Share this page