Chapter in monograph
Dudová, Radka. 2003. „Slaďování soukromé a veřejné sféry: partnerské vztahy a pracovní uplatnění mužů a žen.“ Pp. 89-101 in Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-048-6.

The article deals with the relationships of men and women as the result of influence of interdependet structures.
 

Share this page