Non-peer-reviewed article
Řeháková, Blanka, Klára Vlachová. 1995. „Relativní deprivace v zemích střední a východní Evropy.“ Data & Fakta 1995 (1). ISSN 1210-7743.

Left

Topics: 
social inequalities
transformation
Share this page