Chapter in monograph
Maříková, Hana. 2006. „Boření bariér? Aneb jak se daří věřícím ženám participovat na životě církví.“ Pp. 233-251 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

The paper deals with women-oriented activities of believing women in main churches active in the Czech Republik. The sociological analysis of their activities strives to capture the mechanisms allowing or disallowing believing women from participating in the practical workings of the church in its structures as well as in the formation and development of theological thought before 1989 and after 1989.

Part of publication: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Department: 
Topics: 
gender
religion and religiosity
Share this page