Project duration: 
2020 - 2021

The general goal of the project is to support transparency of the mortgage market and reduction of potential systemic risks in the financial sector by: (1) the comparison and evaluation of the deviations between appraisal prices and market prices of flats in different segments of the housing market, and (2) the proposition of procedures and methods that allow mortgage lenders appropriately combine own appraisal prices and external transaction prices collected by the Czech Cadastre of Real Estate.This application will reduce systemic risks on housing market, increase its sustainability and reduce negative consequences of potential future market instability or general economic decline on financial sector and Czech households.

Topics: 
housing
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Sunega, Petr, Kubala, Petr, Lux, Martin, Macek, Martin

Obsahem první části dvoudílné studie, která je výstupem z projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je popis a definice dat o nemovitostech (včetně odhadních cen) sbíraných jedním z hlavních poskytovatelů hypotečních úvěrů v ČR, Českou spořitelnou, a.s., a popis a definice dat o nemovitostech (včetně kupních cen) shromažďovaných a evidovaných Č

Téma:
housing, economics
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Other publication
Sunega, Petr, Kubala, Petr, Lux, Martin, Macek, Martin

Obsahem druhé části dvoudílné studie, která je jedním z výstupů projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je porovnání výše kupních a odhadních cen bytů v roce 2019 a analýza hlavních faktorů vysvětlujících případné rozdíly mezi nimi.

Téma:
housing, economics
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Other publication