Project duration: 
2022 - 2025

Project The National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks (SYRI)  was supported by the program EXCELES.

No: LX22NPO5101

The project focuses on social science and related disciplines specifically targeting the social and economic impacts of systemic health risks, including similar risks of pandemics of the COVID-19 type, i.e. collectively focused on the issue of:
1. the functioning of public administration, communication of public administration with the public and the behaviour of society in situations of health risk,
2. the effectiveness of health care, lifestyle and other socio-economic determinants of health risks and
3. economic recovery from health or security crises in terms of economic policy, labour market and unemployment, human capital and education, or addressing the increase in poverty.

More information can be found here: link

Topics: 
economics
gender
media
politics (and political attitudes)
work
social inequalities
public policy
health
Grant agency: 
Government ministry project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Olivier Godechot, Nils Neumann, Paula Apascaritei, István Boza, Martin Hallsten, Lasse Henriksen, Are Hermansen, Feng Hou, Jiwook Jung, Naomi Kodama, Alena Křížková, Zoltán Lippényi, Elvira Marta, Silvia Maja Melzer, Eunmi Mun, Halil Sabanci, Matthew Soener, Max Thaning

The upswing in finance in recent decades has led to rising inequality, but do downswings in finance lead to a symmetric decline in inequality? We analyze the asymmetry of the effect of ups and downs in finance, and the effect of increased capital requirements and the bonus cap on national earnings inequality. We use administrative employer–employee-linked data from 1990 to 2019 for 12 countries and data from bank reports, from 2009 to 2017 in 13 European countries.

Téma:
economics, elites, gender, wages and incomes, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Buchtele, Roman, Cudlínová, Eva, Lapka, Miloslav, Sagapova, Nikola, Krásnická, Martina, Vávra, Jan, Dvořáková Líšková, Zuzana

The analysis is based on a sample of 1015 citizens from Czechia. The cognitive energy literacy index (CELI), based on the knowledge of the energy mix in electricity production and the knowledge of the import/export of electricity in Czechia, is constructed in this article. The research aims to answer the following questions: What is the level of CELI within the population of Czechia? To what extent do the selected socio-demographic indicators affect the CELI?

Téma:
energetika, consumption, public policy, životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Covid-19 významně ohrozil nejen zdraví obyvatelstva a fungování zdravotnictví, ale i mnoho dalších oblastí lidského života. Epidemiologická opatření narušila běžné fungování společnosti a odrazila se i ve fungování kriminality a bezpečnostních složek. Proměny a dopady těchto omezení a opatření, zejména omezení pohybu (tzv. lockdowny), dokumentuje zpráva pomocí porovnání struktury a intenzity kriminality "před" obdobím covidu (2018-2019), "během" něj (2020) a "po" něm (2021- 2022).

Téma:
crime, regions, social inequalities, public administration, health
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Kingsley, Jonathan, Donati, Kelly, Litt, Jill, Shimpo, Naomi, Blythe, Chris, Vávra, Jan, Caputo, Silvio, Milbourne, Paul, Diekmann, Lucy O., Rose, Nick, Fox-Kämper, Runrid, van den Berg, Agnes, Metson, Geneviève S., Ossola, Alessandro, Feng, Xiaoqi, Astell-Burt, Thomas, Baker, Amy, Lin, Brenda B., Egerer, Monika, Marsh, Pauline, Pettitt, Philip, Scott, Theresa L., Alaimo, Katherine, Neale, Kate, Glover, Troy, Byrne, Jason

There is a significant amount of evidence highlighting the health, wellbeing and social benefits of gardening during previous periods of crises. These benefits were also evident during the COVID-19 pandemic. This paper presents a narrative review exploring gardening during the early stages of the COVID-19 pandemic to understand the different forms of gardening that took place during this crisis and key elements of this activity.

Téma:
urban and rural studies, health, životní prostředí, lifestyle
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Penner, A. Petersen, T. Hermansen, A. S. Rainey, A. Boza, I. Elvira, M. Godechot, O. Hällsten, M. Henriksen, L. Hou, F. Kanjuo Mrčela, A. King, J. Kodama, N. Kristal, T. Křížková, A. Lippényi, Z. Melzer, S. M. Mun, E. Apascaritei, P. Avent-Holt, D. Bandelj, N. Hajdu, G. Jung, J. Poje, A. Sabanci, H. Safi, M. Soener, M. Tomaskovic-Devey, D. Tufail, Z.
Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Smutná, Zdeňka, Vávra, Jan, Duží, Barbora

Introduction: The Covid-19 pandemic affected food systems in many countries and emphasized a lot of already existing social, economic and environmental agri-food problems. Alternative food networks (AFNs), praised for their ability to improve the food systems, were under stress, however, at the same time, the changed conditions may have opened new possibilities.

Téma:
urban and rural studies, consumption, health
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Pospíšilová, Marie, Křížková, Alena

Background: The paper deals with older workers and the issue of combining informal care for family members with paid employment, which is increasingly important in the light of socio-demographic changes in society - namely demographic ageing and the lengthening of working life. The topic is highly relevant to the group of non-medical healthcare professions studied, as they combine care in the professional and domestic spheres.

Téma:
gender, age and ageing, health
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Prokschová, Daniela

Tato studie se zabývá jedním z důležitých, avšak opomíjených aspektů občanského vzdělávání, a to zobrazováním Evropské unie v učebnicích. Usiluje o co nejkomplexnější analýzu obsahu a formy kapitol o Evropské unii ve 22 didaktických materiálech (učebnicích, pracovních sešitech a příručkách učitele) občanské výchovy a vlastivědy v českých základních školách. Text zodpoví následující tři skupiny otázek: 1) Kolik prostoru je Evropské unii věnováno na stránkách těchto učebnic?

Téma:
EU, politics (and political attitudes), education
Oddělení:
Political Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article