Project duration: 
2019 - 2021

Projekt Škola jako integrační partner (INTEGRÁČEK) se zaměřuje na vzdělávání a situaci dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze.
 

Cílem projektu je:

  • zmapovat integraci dětí s OMJ na pražských školách,
  • shromáždit příklady dobré praxe, 
  • identifikovat problematické oblasti na straně škol, rodičů a žáků,
  • navrhnout a odzkoušet nástroj na monitoring vzdělávání dětí s OMJ.

Zjištěné poznatky poslouží k lepšímu nastavení integračních opatření v hlavním městě Praze a ke zlepšení komunikace mezi školami, městskými částmi a Magistrátem hl. m. Prahy, který je aplikačním garantem projektu. 

--

V prvních dvou letech řešení projektu proběhly dvě vlny monitorovacího šetření zaměřené na zjišťování situace žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních školách. Výsledky sekundární analýzy realizované v přípravné fázi byly společně s výsledky první vlny monitoringu prezentovány v průběžné analytické zprávě. Dílčí výsledky projektu byly prezentovány prostřednictvím odborných platforem, včetně jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců; jednání Platformy zástupců odborů školství a setkání s řediteli a zástupci vybraných pražských základních škol speciálně organizované pro prezentaci a diskuzi nad výsledky projektu. Největší výzvou pro realizaci projektu v roce 2020 byl nepříznivý vývoj epidemické situace, který se zásadně promítl do oblasti školství a zkomplikoval nejen vzdělávání žáků s OMJ, ale i zjišťování situace. Nehledě na značné komplikace i ve druhé vlně on-line monitoringu se podařilo dosáhnout téměř 70% návratnosti, přičemž v roce 2020 dotazník pro školy obsahoval přidaný modul otázek zaměřených na dopad distanční výuky.

Aplikační garant jeví o projekt značný zájem a, podle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy k průběžné zprávě, výsledky tohoto aplikačního projektu mají také velký potenciál k využití pro aktualizaci Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců, což je nejdůležitější strategický dokument upravující směřování integračních politik v hlavním městě, včetně politik v oblasti školství. Dosavadní vývoj projektu poukazuje na smysluplnost podobného zjišťování v budoucnu (i nad rámec realizovaného projektu), pomáhá odhalit mnoho relevantních souvislostí, v neposlední řadě také obohacuje odbornou diskuzi o problematice vzdělávání žáků s OMJ v Praze a přispívá k nastavení efektivnější komunikace mezi relevantními aktéry. 

Výsledky projektu byly představeny na závěrečné konferenci projektu, která se uskutečnila on-line dne 30. listopadu 2021. Prezentace z konference je k dispozici zde.

Výsledky první vlny monitoringu realizovaného ve školním roce 2019/2020 nalezenete zde.

Výsledky druhé vlny monitoringu realizovaného ve školním roce 2020/2021 naleznete zde

Podrobnější výsledky druhé vlny za jednotlivé správní obvody Prahy naleznete kliknutím na daný správní obvod Praha 1-22 na mapě dole. 

Závěrečnou výzkumnou zprávu projektu Škola jako integrační partner naleznete zde.

Topics: 
migration and mobility
education
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Leontiyeva, Y., Mikešová, R., Tollarová, B., Šimon, M., Čermáková, D.

Projekt Škola jako integrační partner je tříletým aplikačním projektem realizovaným Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., vletech 2019 až 2021 aspolufinancovaným se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA 2. Partnerem neboli aplikačním garantem tohoto projektu je hlavní město Praha.

Téma:
migration and mobility, social policy, public policy, education
Oddělení:
Czech Social Science Data Archive, Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Praha 6 Praha 8 Praha 5 Praha 4 Praha 16 Praha 22 Praha 12 Praha 15 Praha 21 Praha 13 Praha 11 Praha 14 Praha 10 Praha 20 Praha 19 Praha 18 Praha 9 Praha 7 Praha 17 Praha 3 Praha 1 Praha 2