Article with impact factor
Kudrnáč, Aleš. 2017. „Vliv klimatu školní třídy a jejího socioekonomického složení na občanské znalosti a postoj k volební účasti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2): 209-240. Available from: https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.314.

Left

Department: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
Share this page