Position: 
odborná pracovnice VaV
Phone: 
210 310 215
Line: 
215

Curriculum vitae

Education: 
  • 2001, Mgr., demografie, Přírodovědecká fakulta UK
  • 1999, Bc., demografie a sociální geografie, Přírodovědecká fakulta UK
Field of specialisation: 
  • demografie,  rodina
Teaching activities: 
  • podzim 2002, 2003, 2004 cvičení Populační politika, PřF UK
Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 
  • září-prosinec 1998, University of Amsterdam (studijní pobyt)