12. 12. 2005, Nová publikace
Sborník vydávaný od roku 1967 obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů z oboru historické demografie a historické sociologie.
12. 12. 2005, Nová publikace
Informační buletin Sociologického datového archivu podává přehled datových služeb, informace o výzkumných projektech, jejichž data jsou k dispozci pro sekundární analýzu a věnuje se problematice statistické analýzy dat a informačním technologiím v sociálních vědách.
12. 12. 2005, Nová publikace
Šestý ročník časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum vychází v rámci projektu Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře financovaného programem Podpory projektů cíleného výzkumu AV ČR.
12. 12. 2005, Nová publikace
Cílem publikace je začlenit problematiku vztahů mezi ženami a muži do teorie a praxe řízení organizací
7. 12. 2005, Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
27. 11. 2005, Nová publikace
se uskuteční v Karolinu v útery 6. 12. 2005 v 15.00 hodin.
5. 10. 2005, Nová publikace
ROČNÍK 41, ČÍSLO 4, SRPEN 2005 OBSAH - Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554- Úvodní slovo k tematickému bloku (Jiří Přibáň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560...

Stránky