Vydáno: 30. 11. 2021
Výběrová řízení

Konsorcium sociálněvědních datových archivů CESSDA ERIC zveřejnila výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky. CESSDA ERIC je projekt Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap). Součástí konsorcia, resp. jeho českým národním uzlem je ČSDA – Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR. Jeho pracovníci jsou dlouhodobě zapojeni do několika pracovních skupin, a to i na úrovni jejich vedení.

CESSDA

Požadavky a náplň práce u poptávané pozice je uvedena na webových stránkách konsorcia. Přihlášky je možné podávat do 15. prosince. 

CESSDA na základě propojení existujících národních archivů sociálněvědních dat vytváří komplexní a integrovaný evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Zároveň se jedná o platformu pro spolupráci při vývoji technologií, standardů, nejlepších praxí a metodik v oblasti uchovávání a sdílení dat. Významnou přidanou hodnotou je potom posílení zázemí pro mezinárodní komparativní výzkum.

ČSDA v nedávné době spustila nový web, jehož prostřednictvím i nadále umožňuje získávat, zpracovávat, dokumentovat a uchovávat soubory digitálních dat z vědeckých projektů a zpřístupňovat je efektivně pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. Více informací o datovém archivu naleznete na adrese archiv.soc.cas.cz.

Sdílejte tuto stránku