Vydáno: 10. 6. 2024
Ostatní

Před několika dny proběhl Veletrh vědy 2024, největší vědecký festival, pořádaný Akademií věd ČR, nabízející zdarma návštěvníkům expozice jednotlivých ústavů AV či dalších vědeckých pracovišť. V letošním roce akce přilákala rekordní množství zájemců a zájemkyň o nejrůznějších vědecké poznatky.

Veletrh vědy 2024

Součástí programu byla také expozice Sociologického ústavu AV ČR. Vedle prezentace výzkumné činnosti nabídla mladším ročníkům možnost zahrát si deskovou hru „V cizích botách“, poukazující na existující nerovnosti ve společnosti a stereotypy, se kterými se lidé v průběhu setkávají, starším zase například možnost vyzkoušet si tzv. mzdovou a platovou kalkulačku, na níž se v rámci projektu Rovná odměna podílela socioložka Kristýna Pospíšilová. Ta na stánku SOÚ AV ČR diskutovala zejména se studenty a studentkami z různých škol problematiku nerovných výdělků žen a mužů. Na zmíněné kalkulačce jim ilustrovala, jak se mohou jejich příjmy pohybovat v různých profesích a oborech, a to hned po dostudování, po deseti letech či na vrcholku jejich pracovní dráhy.

Společnou linkou všech diskuzí přitom bylo překvapení a občas i příjemné či nepříjemné rozčarování. Většina studujících neměla jasnou představu, kolik se v jejich vysněném oboru vydělává, a pozitivně tak hodnotila přínos kalkulačky, která jim umožnila v předstihu nahlédnout do výdělků na českém trhu práce. Především mladé ženy si pak všímaly tzv. gender pay gap, tedy rozdílu v příjmech žen a mužů, který je ve většině profesí znatelný a téměř vždy ve prospěch mužů. Často pak zaznívala otázka, proč tomu tak „sakra“ je, nebo co se dá dělat proto, aby tomu tak nebylo. Ač je naše společnost stále značně konzervativní a ženy stále mají tendenci vybírat si méně finančně ohodnocené profese, jako pozitivum lze zhodnotit zájem studujících o informace a touhu vysoký GPG v naší společnosti snížit.

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky

Veletrh vědy 2024
Veletrh vědy 2024
Veletrh vědy 2024
Veletrh vědy 2024
Veletrh vědy 2024
Veletrh vědy 2024
Veletrh vědy 2024