Semináře
6. 6. 2024
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Mnohovrstevnatost nejistot v paliativní péči: pacientky, blízké osoby a zdravotničtí profesionálové

ELIŠKA VOKŘÁLOVÁ

Předmětem semináře je představení právě probíhajícího disertačního výzkumu, který se zabývá nejistotami, vyvstávajícími v čase, kdy je do péče o závažně nevyléčitelně nemocné pacientky zapojen paliativní tým. Prostřednictvím etnografického přístupu se autorka práce pokouší odhalit a popsat různorodost nejistot zdravotnického personálu, pacientek se závažným onkogynekologickým onemocněním a jejich blízkých. Výzkum se v tomto kontextu zaměřuje na interakci mezi jednotlivci a (dominantně) na specifickou roli všeobecných sester. Autorku práce zajímá, jaké nejistoty se u sester objevují, jak tyto nejistoty sestry vnímají, jak je komunikují, jaké mechanismy používají k jejich zvládání a jak se přes ně dokáží překlenout. V rámci přednášky bude rovněž popsána role autorky, která do výzkumného terénu vstupuje nejen jako výzkumnice, ale také jako členka paliativního týmu.

 Jaká jsou specifika dvojí role výzkumníka při vyjednávání a samotné realizaci výzkumu v nemocničním prostředí? Na co být připraven, když si pro výzkum zvolím kontext nevyléčitelného onemocnění? A jaká jsou dosavadní zjištění? Na tyto a případné další otázky se autorka příspěvku pokusí nabídnout odpověď.

Disertační výzkum byl schválen Komisí pro etiku ve výzkumu FSV UK a Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (projekt č. 146624).

Mgr. Eliška Vokřálová je studentkou druhého ročníku doktorského studia sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Současně s tím působí v různých rolích ve světě paliativní péče, dominantně však v roli všeobecné sestry na Klinice paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

 

Sdílejte tuto stránku