Projekce a diskuse
4. 3. 2021
13:00–14:30

Iniciativa SustainableAcademy.cz pořádá online diskuzi o ekologické a klimatické udržitelnosti provozu Akademie věd ČR s kandidáty do Akademické rady.

Budova AV ČR Národní foto Pavlína Jáchimová, AV ČR

Účast v diskuzi přislíbili:

  • doc. RNDr. David Honys
  • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
  • Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
  • Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
  • doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.

Diskuze proběhne na platformě Zoom a je přístupná pod tímto odkazem. Diskuze bude také živě vysílána na YouTube, s možností pokládat dotazy v chatu. Zváni jsou především všichni pracovníci a pracovnice AV ČR.

Na začátku února jsme byli osloveni kandidáti do Akademické rady AV ČR se žádostí o vyjádření k problematice udržitelnosti na půdě AV ČR a plánům ve směru posilování udržitelnosti. Byly položeny tři dotazy:

  1. Jaké jsou podle vás možnosti zvýšení klimatické a ekologické udržitelnosti vědeckých ústavů?
  2. Podporujete vznik jednotky udržitelnosti jako pomocného orgánu AV ČR, např. v rámci Kanceláře AV ČR nebo Střediska společných činností AV ČR?
  3. Považujete za žádoucí formulaci centrální koncepce, která podpoří pracoviště AV ČR a její další složky v hodnocení vlastního provozu z hlediska ekologické a klimatické udržitelnosti? Má Akademie věd v rámci takové centrální koncepce poskytovat finanční pomoc pracovištím AV ČR a dalším složkám za účelem ekologizace jejich provozu?

Zaslané odpovědi jsou dostupné zde.

Za iniciativu SustainableAcademy.cz: Zuzana Harmáčková (Ústavu výzkumu globální změny AV ČR), Jan Hladký (Matematický ústav AV ČR), Vojtěch Pravda (Matematický ústav AV ČR), Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR), Kamil Vlček (Fyziologický ústav AV ČR). S případnými dotazy se obracejte na info@sustainableacademy.cz.

Sdílejte tuto stránku