Projekce a diskuse
7. 5. 2024
10:00, Kampus Hybernská

Oddělení NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR po úspěšné akci v loňském roce znovu připravuje brunch pro zahčaniční vědkyně působící v Česku. Tentokrát pozvání na úřednes úvodního slova přijala odborná asistentka Zsófia Csajbók, PhD., původně z Maďarska, v současné době vedoucí projektu pod Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

Pro velký zájem jsme se rozhodly zopakovat úspěšnou akci z loňského roku a ve spolupráci s projektem Hyb4City znovu organizujeme brunch pro zahraniční vědkyně působící v Česku.

V pondělí 7. května se opět sejdeme v Kampusu Hybernská, abychom umožnily zahraničním vědkyním působícím v ČR možnost sdílet své zkušenosti v bezpečném prostoru. Hostkou brunche pro zahraniční vědkyně bude tentokrát Zsófia Csajbók, Ph.D., odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity, která přednese úvodní řeč a následně bude s publikem diskutovat.

Cílem je poskytnout vědkyním zázemí řešit obtíže spojené s kariérou v jiném než rodném státě, s jazykem, byrokracií, ale i s překážkami, které čelí vědkyně z důvodu zátěže coby primárního pečovatele v domácnostech a podobně. Zároveň jim poskytnout neformální prostor, na kterém mohou společně řešit obtíže spojené s vědeckou kariérou anebo networkingovat.

Pokud víte o zahraniční vědkyni, která by se akce ráda zúčastnila, budeme rádi za sdílení. Událost je z výše uvedených důvodů pouze pro registrované a nebude z ní vznikat žádný záznam.

Registrační formulář najdete zde. Podrobnosti najdete u nás na webu zde.

Sdílejte tuto stránku