Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 2998 publikací (zobrazeny záznamy 61 - 80)
2016, Hamplová, D
Téma:
práce, rodina
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Holas, Jakub, Krulichová, Eva, Háková, Lucie, Scheinost, Miroslav
Téma:
kriminalita
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Hašková, Hana, Kyzlinková, Renata

Employees in many European countries do have at their disposal various working-time options. Shorter working hours, leave options and flexible working-time arrangements enable employees to adjust their working time to meet their needs over the life course. The current study presents new national studies on working time options over the life course in five European countries.

Téma:
péče, práce, sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Ďurďovič, Martin

This guide is the outcome of a project based on qualitative and quantitative empirical research that examined the social embeddedness of decisions about the location and construction of a deep geological repository (DGR) for spent nuclear fuel and high-level waste in the Czech Republic.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, občanská společnost, veřejná správa, životní prostředí
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2015, Hana Tenglerová

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Poláková, Markéta, Kostelecký, Tomáš

The article focuses on an analysis of the professions of Czech deputies in the interwar period and in the period after 1989. Based on the theoretical framework of representation we assume that voting decisions are influenced not only by party electoral programs, but also by the individual characteristics of candidates. Candidate professions may indicate whether they are considered to be sufficiently qualified and whether they are considered to represent the interests of voters.

Téma:
elity, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Vašát, Petr, Daniel Čermák

The goal of this paper is to describe linguistic and issue differences in election manifestos of the parties involved in the Czech 2012 regional election and contribute to a better understanding of second-order election (SOE) theory on a discursive level. The year 2012 brought two main changes: a significant success of the Communist Party and a rise of regional parties, movements and coalitions.

Téma:
metodologie výzkumu, regiony, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
impaktovaný článek
2015, Dudová Radka

Kniha poskytuje přehled teorií a dostupného empirického výzkumu, a přehled o situaci a institucionálním uspořádání v oblasti péče o starší v České republice. Představuje výsledky vlastního empirického výzkumu veřejného a politického diskurzu o péči o seniory a biografického výzkumu neformálních pečujících v České republice.

Téma:
gender, péče, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Čermák, Daniel, Renáta Mikešová, Jana Stachová

This article deals with the factors influencing the degree of trust in political institutions at three levels of government in the Czech Republic (national, regional and local) in two dissimilar regions in the time of economic crisis in 2009, the year when citizens of the Czech Republic experienced the negative impacts of growing unemployment and a substantial decline in real GDP. Two competitive theories - the cultural and the performance explanantion - were used as a theoretical framework.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Mysíková, Martina, Večerník, Jiří

The article deals with life and job satisfaction of the Czech working-age population. First it highlights concepts of happiness and satisfaction within the emerging multidimensional approaches to individual and societal well-being. Then, it resumes the data sources of those measures, with specific attention to the Module on Subjective Well-being of the survey EU-SILC.

Téma:
životní úroveň
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Mysíková, Martina

Česká republika se svou desetiprocentní mírou chudoby řadí na nejlepší místo v evropském žebříčku. Jak se ale chudoba měří? Bude si ČR v mezinárodním srovnání stát stejně dobře, podíváme-li se na chudobu jinou optikou?

Téma:
životní úroveň
Typ publikace:
popularizační článek
2016, Čermák, D., R. Mikešová, J. Stachová
Téma:
důvěra/sociální koheze
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky